Salt

Visa kategorier och filter

Salt för halkbekämpning och dammbindning

Oavsett om det gäller salt för halkbekämpning eller dammbindning så har vi ett heltäckande sortiment. Vårt sortiment innehåller natriumklorid för halkbekämpning, magnesiumklorid, MgCl2, och kalciumklorid, CaCl2 för dammbindning. Under vintertid räddar gatusalt liv på våra vintervägar och på sommarhalvåret är dammbindning på grusvägar alltid välkommet.
Kontinuerlig skötsel av våra vägar krävs för att hålla våra vägar säkra under hela året och med snabba väderomslag så krävs det snabba leveranser. Vårt distributionsnät täcker hela Sverige så våra kunder ska känna sig trygga när behovet uppstår. Vi har ett väl utvecklat distributionsnät över hela Sverige vilket borgar för en trygg leveransplan. Våra leverantörer är certifierade och har hög produktkvalitet.

Vårt sortiment av vägsalt uppfyller Vägverkets kravspecifikation.

SW Hortos gatusalt och dammbindningsprodukter säljs i 25 kg:s, 1 000 kg:s och bulk-löst i flakbil, IsiOFF finns i 12 liters hink.
Visa:
Artikelnummer: L34008  

Gatusalt är ett grovt stensalt som används till halkbekämpning. Den noggrant utprovade kornstorleken ger snabb och även långlivad effekt vid …
Läs mer

Artikelnummer: L34007  

Gatusalt är ett grovt stensalt som används till halkbekämpning. Den noggrant utprovade kornstorleken ger snabb och även långlivad effekt vid …
Läs mer

Artikelnummer: L34012  

(1000 kg/pall) Framställt av vakuumsalt vilket ger en hög renlighet, för avhärdning av hårt vatten.
Läs mer