Färdig gräsmatta

Färdig gräsmatta är det bästa alternativet när man snabbt vill ha en grönskande miljö för sport, fritid, villaträdgårdar mm. Våra färdiga gräsmattor är specialanlagda för sina ändamål ( villaområden, idrottsplatser, golfbanor, parker mm ). Pga myndigheternas skärpta bestämmelser för användandet av bekämpningsmedel, så kan vi inte garantera helt ogräsfria gräsmattor. Vid sådden har endast våra bästa sorter använts och under hela produktionstiden står gräsmattorna under ständig kontroll. När det är dags för upptagning så har naturen justerat fördelningen. Gödsling och ogräsbekämpningen sker efter behov och ytorna klipps regelbundet för att skapa önskvärd täthet. De odlas på sandblandad mulljord, vilket ger utmärkt anpassning till olika underlag.
Visa:
Artikelnummer: 145001  

Inte nog med att vi förmodligen är igång tidigast på våren med gräsupptagning i Sverige, vi kan nu också presentera Österlengräsmattan Inten …
Läs mer

Artikelnummer: 145000  

Sortmaterialet är anpassat för att klara intensivt skötta paradgräsmattor och golfområden, men blir även tät och vacker till vanliga villagr …
Läs mer