Vårt utbud av växtskydd och tillväxtreglerare

SW Horto erbjuder ett brett sortiment av godkända växtskydd- och tillväxtregleringsmedel för dig som är professionell yrkesodlare. Vi tillhandahåller produkter för frilands- och växthusodling, plantskola samt frukt- och bärodling.

För aktuellt godkännande av kemiska produkter inklusive utvidgat produktgodkännande "UPMA" hänvisar SW Horto till bekämpningsmedelsregistret på kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.

Det är alltid användaren som bär det fulla ansvaret att bruka bekämpningsmedel enligt gällande regler.

Var noga med att kontrollera aktuellt regelverk om användning av bekämpningsmedel och läs alltid etiketten på förpackningen före användning.

Hittar du inte den produkten du söker, kontakta oss så hjälper vi dig.

Rekommenderade produkter

Teppeki 2 kg
Floramite 240SC 0,25 l
Diabolo 5 l
Azatin EC 1 l
Klisterskiva Gul 25cm x 10cm 10 st/fpn
Ogräsnix Proffs 10 l