Krukor och odlingstråg

Marknaden genomgår just nu en stor förändring i sitt förhållande till plastprodukter och det medför att vi som återförsäljare har gjort och kommer att göra flera justeringar av vårt sortiment av dessa produkter.

Vi följer i så stor utsträckning som möjligt de förändringar som våra samarbetspartners gör och det kan medföra att förändringar sker under årets lopp och med kort framförhållning. Anledningen till förändringarna är i regel för att få en mer miljöneutral produkt.

Andelen artiklar som är tillverkad i svart plast minskar och vi ser ett allt större fokus från tillverkarna på att producera artiklar i mer neutrala/naturliga kulörer. Den stora anledningen till detta är problematiken med att upptäcka svart plast vid återvinningscentralerna och därmed försvåras möjligheten till återvinning.

Det finns också en växande andel artiklar som har benämningen PCR/ Circular360 som står för Post Consumer Recycling vilket innebär att produkten är tillverkad av plast som är återvunnen från konsumentleden. Det är oftast i detta led som återanvändningen tidigare har varit svårast och mycket av konsumentplasten har slutligen hamnat som brännbart material. PCR/Circular360
produkterna skapar en efterfrågan på att även återvinna plast från hushållen i en högre utsträckning. Merparten av plastprodukterna har fram tills nyligen i huvudsak tillverkats av återvunnen plast från industrin (PIR - Post Industrial Recycling).

I sortimentet finner ni även produkter som benämns som BIO produkter. Detta är produkter som är tillverkade i material som är biologiskt nedbrytningsbart. I regel krävs det industrikompostering för att denna nedbrytning ska fungera fullt ut.

Rekommenderade produkter

TEKU MCI 17 svart 2L, 259st/fpn
VEFI PF-308 fyrkantskruka 85x85x65 mm grå 2160 st/
TEKU MQD 9x9x10 Circular360 taupe med etikett sli
TEKU VCG 12 Circular360 tegel/grå , 1 449st/fpn
SOPARCO OCTO 27cm vit, inkl 50cm hängare 56st/fp