Vi kan gräs!

SW Horto erbjuder marknaden ett toppsortiment av gräsfrö som är sammansatta med kunskap och erfarenhet som förts vidare i flera generationer sedan ursprunget när företaget bildades i slutet av 1800 talet. Vi arbetar nära de relevanta växtförädlarna/forskningsstationerna för vårt klimat i norden och blandningarna är noga anpassade för norden. Vi levererar gräsfrö till allt från golf, fotboll, parker, minnesplatser, paradgräsytor, exklusiva trädgårdar, extensiva ytor som vägslänt, refuger och blomster- / vildängar. Hör av dig till oss om ditt projekt.

Rekommenderade produkter

Gräsfrö SuperSport FPR 15 kg/st
Gräsfrö Master 15 kg/st
Gräsfrö Solbacke 10 kg/st
Gräsfrö Vägslänt 15 kg/st