SW Hortos breda sortiment av köksväxtfrö

Grönsaksfrö och plantor för odling av grönsaker, rotfrukter, kryddväxter och frukt och bär för yrkesodling.

Vårt köksväxtsortiment omfattar fröer för odling av grönsaker, rotfrukter, kryddväxter och även bärplantor. Vår ambition är att erbjuda ett brett och modernt sortiment som passar yrkesodlare på våra nordligare breddgrader. Vi är också angelägna om att kunna erbjuda ekologiskt odlat frö. Vi följer den rådande skiftningen mot mer ekologiskt och arbetar mot att kunna erbjuda ett brett sortiment på fröer för de som efterfrågar detta. Våra fröer är försedda med uppgifter om aktuell grobarhet och kvalitet och har full spårbarhet tillbaka till våra olika leverantörer.

Vi jobbar för att erbjuda grönsaksfrö och sorter som funnits och odlats här under lång tid och som våra yrkesodlare känner till och efterfrågar för odling av grönsaker. Men vi vill också uppmuntra till att bli nyfiken och prova nytt som ett resultat på de trender som finns inom grönsaker och grönsaksbranschen.
Vi upplever t ex att många rotfrukter har lite av en renässans nu - och fått revansch - de är inte alls tråkiga, utan både goda och lättodlade! Dessutom finns såklart de mer "exotiska" grönsakerna och bären såsom kryddor, pumpor, meloner, vitlök och frukt och bär!

Rekommenderade produkter

Bladsallat Cristabel OB Min.kvant. 1K
Prydn.Pumpa Fright F1 OB min. kvant. 50
Broccoli Ironman F1 PF OB Min.kvant. 2,5K
Sockermajs Xth-11374 F1 OB min. kvant. 1K
Pryd.Pumpa Autumn Wings Small OB, min. kvant. 50
Lök Barito F1 PF OB Min.kvant. 62,5