Fast

Visa:
Artikelnummer: 807526  

Direkt- och långtidsverkande gödning för green, greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller ISODUR® …
Läs mer

Artikelnummer: 807523  

Direkt- och långtidsverkande gödning för green, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller ISODUR® som ger en s …
Läs mer

Artikelnummer: 807462  

Fingranulerad, homogen gödning för green, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Balanserad koncentration av nitrat oc …
Läs mer

Artikelnummer: 807464  

Fingranulerad, homogen gödning för green, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Balanserad koncentration av nitrat oc …
Läs mer

Artikelnummer: 807483  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. Läggs med fördel vid tillväx …
Läs mer

Artikelnummer: 807484  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. Läggs med fördel vid tillväx …
Läs mer

Artikelnummer: 807480  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotboll och park/grönområde. Kan appliceras under hela säsong …
Läs mer

Artikelnummer: 807481  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotboll och park/grönområde. Kan appliceras under hela säsong …
Läs mer

Artikelnummer: 807448  

Fingranulerad gödning för green, tee och fotbollsplaner. Innehåller ISODUR® och Metylenurea som ger en säker tillgänglighet och långtidsverk …
Läs mer

Artikelnummer: 807453  

Extra fingranulerad gödning för green, fotbollsplan och sportytor. Innehåller ISODUR® för en jämn och säker tillgänglighet och långtidsverka …
Läs mer

Artikelnummer: 807454  

Extra fingranulerad gödning för green, fotbollsplan och sportytor. Innehåller ISODUR® för en jämn och säker tillgänglighet och långtidsverka …
Läs mer

Artikelnummer: 807459  

Extra fingranulerad gödning för green, fotbollsplan och sportytor. 8% Järn garantera ett snabbt grönare gräs utan oönskad tillväxt. Tillsamm …
Läs mer

Artikelnummer: 807510  

Direkt och långtidsverkande gödning för tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. 35% coatad med 56% coatat kväve för en …
Läs mer

Artikelnummer: 807458  

Fingranulerad kalimagnesium. För användning på green, tee och fotbollsplan. Kan användas hela säsongen. Utmärkt att använda på sandiga green …
Läs mer

Artikelnummer: 807487  

Direkt- och långtidsverkande, extra fingranulerad gödning för green, tee, fairway, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller de två kvä …
Läs mer

Artikelnummer: 807555  

Direkt- och långtidsverkande, extra fingranulerad gödning för green, tee, fairway, fotbollsplaner och park/grönområde.... Innehåller de två …
Läs mer

Artikelnummer: 807561  

Direkt- och långtidsverkande, extra fingranulerad gödning för green, tee, fairway, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller de två kvä …
Läs mer

Artikelnummer: 807556  

Direkt- och långtidsverkande gödning för green, greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller de två …
Läs mer

Artikelnummer: L26019  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Homogen granulan med hög koncentration …
Läs mer

Artikelnummer: L26008  

Direktverkande gödning för gödsling av greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Ett homogent gödsel med bra …
Läs mer

Artikelnummer: L26578  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Komplett och balanserat näringsinnehåll …
Läs mer

Artikelnummer: L26542  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Komplett och balanserat näringsinnehåll …
Läs mer

Artikelnummer: L26547  

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig till vall, stråsäd och oljeväxter då behovet av ka …
Läs mer

Artikelnummer: L26575  

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. pH-höja …
Läs mer

Artikelnummer: L26527  

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. pH-höja …
Läs mer

Artikelnummer: L26531  

Kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall. Kvävet består av lika delar ammonium- …
Läs mer

Artikelnummer: L26377  

Kaliumgödselmedel baserat på kaliumklorid för kaliumbehövande grödor. Form: Kornad, Innehåll: 49,8% K
Läs mer

Artikelnummer: L26537  

Kaliumgödselmedel baserat på kaliumklorid för kaliumbehövande grödor. Form: Kornad, Innehåll: 49,8% K
Läs mer

Artikelnummer: L26009  

46% Kväve i form av urea. Form: Prillad
Läs mer