Fleråriga Vildängsblandningar

Såtid: Bästa tiden för sådd är slutet augusti-september. Då är det varmt samtidigt som risken för uttorkning är liten.
Utsädesmängd: ca 100 gr/100 m2, rent frö
Ingen gräsfröinblandning.
Minsta försäljningsenhet 100 gr

Blomster- och vildängsblandningar kan vara ett alternativ till extensiva ytor som är svåråtkomliga för skötsel.
Blomsterängen fordrar litet underhåll och kan anpassa till en mängd olika miljöer. Räkna med att det tar flera år att få en rikblommande äng.
Visa:
Artikelnummer: 338655  

Denna blandning kan användas på frodigare underlag. Blomsorterna har valts för att anpassa sig till olika marktyper och för att ge en gradvi …
Läs mer

Artikelnummer: 338660  

Denna blandning kan användas på varierande underlag. Blomsorterna har valts för att anpassa sig till olika marktyper och för att ge en gradv …
Läs mer

Artikelnummer: 338690  

Denna blandning kan användas på torrare, magrare och kalkfattiga underlag. Blomsorterna har valts för att anpassa sig till olika marktyper o …
Läs mer

Artikelnummer: 338695  

Denna blandning kan användas på torrare, magrare och kalkrika underlag. Blomsorterna har valts för att anpassa sig till olika marktyper och …
Läs mer