Gröngödsling

Kan användas på hela fält, i parceller och remsor på fälten, mellan köksväxterna eller i gångar och rabatter. Vilka växter som används och hur odlingen sköts beror på vad syftet är med denna. För att hjälpa våra pollinerare på traven behöver vi få in mer blommor i vårt numera ganska monokulturella odlingslandskap. Men en del växter har även till syfte att ge skydd för vilda djur, för att luckra upp jorden eller för att hjälpa till och bekämpa skadegörare. Det pågår flera försök för att få mer kunskap om vilka som är de mest effektiva växterna för de olika syftena, och hur de kan kombineras. Än så länge är man överens om att det är bättre att så något än inget alls, och att honungsört verkar var en vinnare! Säljs i kg. Min mängd 1 kg, om inget annat anges.

Odlingsråd: Använd gärna en mix av flera arter, utsädesbehovet varierar kraftigt, från ca 4-5 kg/ha upp till 10-12 kg/ha beroende på förutsättningar, behov och önskat resultat. Välj örter med riklig blomning, som ger bra grönmassa.