Mikronäring

Visa:
Artikelnummer: 807375  

Stärker gräsplantan mot angrepp och stress. Ger snabbt djupare grönt gräs. Stimulerar rotutveckling.
Läs mer

Artikelnummer: 807271  

Kelaterad mikronäring för användning vid bladgödsling. Ökar gräsets vitalitet.
Läs mer

Artikelnummer: 807281  

Unikt långtidsverkande järn-kväve-svavel komplex. Stimulerar gräset som får en frisk djupgrön färg. Förbättrar gräsets övervintringsförmåga. …
Läs mer

Artikelnummer: 807290  

Ger en förbättrad stabilitet hos cellväggarna och höjer därmed den naturliga motståndskraften hos cellerna. Kan med fördel användas i ett gö …
Läs mer