Sand- och dressmaterial

Vårt sand- och grusmaterial till golf- och fotbollsytor är tvättat, vilket innebär att allt finmaterial är borttvättat. Detta finmaterial skulle annars bidra till att täppa igen porer i markprofilen och göra den tätare och kompaktare.

Dressand För greener, bunkrar, fairways och fotbollsplaner i avpassade fraktioner.
Mulldressblandningar Tvättad sand med flera varianter av mullblandning.
Uppbyggnadsmaterial Olika fraktioner.
Dräneringssand Olika fraktioner.
Dräneringsgrus enligt USGA-norm.
Såbäddsmaterial enligt USGA-norm.

SW Horto kan leverera dress och uppbyggnadsmaterial med USGA standard från Johanssons Grus i södra Sverige och från Sibelco-Baskarpsand norröver. I sortimentet finns även bunkerssand och dräneringsgrus.

För beställning kontakta någon av våra säljare eller ring vår ordertelefon 020-71 71 71.