Torv

SW Horto erbjuder ett brett sortiment av substrat till dig som är professionell yrkesodlare.
I sortimentet hittar du allt från enklare basrecept baserade på ett fåtal råvaror med en lätt grundgödsling tillverkade för ett brett användningsområde som till mer avancerade recept skapade för en specifik odlingskultur med avancerad odlingsteknik. Med ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi säkerställa en hög kvalitet och leveranssäkerhet.

För mer information, kontakta oss.
Visa:
Artikelnummer: 744709  

Yrkesplantjorden är strukturstabil, lätt att vattna upp och har en god vatten- och näringshållande förmåga. Lämplig till omskolning av småpl …
Läs mer

Artikelnummer: 744708  

Urnjorden är extra stukturstabil för att hålla strukturen under en längre tid i större kärl/urnor. Innehåller både direkt- samt långtidsverk …
Läs mer

Artikelnummer: 744704  

Krukväxtjord Lera/ kisel är strukturstabil, lätt att vattna upp och innehåller extra lera för att ge substratet extra god vattenkapacitet oc …
Läs mer

Artikelnummer: 741073  

Sallatsmull baserad på mörk grävtorv för en god vattenhållande förmåga och hög näringsbuffert. Innehåller vätmedel för en jämn och enklare v …
Läs mer

Artikelnummer: 744700  

Alternativjorden är struktsturstabil, lätt att vattna upp och innehåller både grönkompost och lera som skapar en göd stuktur på subsratet. J …
Läs mer

Artikelnummer: 744701  

Alternativ Plugg- och Såjord är finsiktad med tillförd tvättad sand for en förbättrad rotspridning och snabbare upptorkning av substratet. D …
Läs mer

Artikelnummer: 744039  

Kogödsel ger naturlig jordförbättring. Den består till största delen av mull som tillsammans med mikrolivet skapar en bra struktur på jorden …
Läs mer

Artikelnummer: 744053  

Naturgödslad Plantjord är en jord som passar för ekologisk odling och har en bred användning både till små och stora plantor. Använd den til …
Läs mer

Artikelnummer: 744707  

Ampeljorden är en riktig bra kvalitetsprodukt som innehåller alla de beståndsdelar en kraftigt, snabbväxande kultur behöver. Innehåller både …
Läs mer

Artikelnummer: 744047  

Planteringsjord används vid all slags plantering utomhus av buskar, träd, perenner och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland. Ge …
Läs mer

Artikelnummer: 744017  

U-jord är det bästa valet till sommarblommor av alla slag. Jorden ger en otrolig blomning i urnor, amplar och balkonglådor. U-jord är även e …
Läs mer

Artikelnummer: 744706  

Plugg- och Såjord är finsiktad med tillförd tvättad sand for en förbättrad rotspridning och snabbare upptorkning av substratet. Svagt grundg …
Läs mer

Artikelnummer: 744511  

Stabil struktur med tillsatt lera. Framtaget specifikt för näringskrävande pelargonodling med strukturegenskaper som möjliggör en snabb uppt …
Läs mer

Artikelnummer: 741010  

En finsiktad ljusare torv med tillförd tvättad sand för en förbättrad rotspridning och god dräneringseffekt. Förstärkt med extra fosfor (P20 …
Läs mer

Artikelnummer: 741108  

Baserat på höghumifierad torv med extra tillsatt lera för en högre vattenkapacitet och näringsbuffert. Rekommenderas till pluggplantor av gr …
Läs mer

Artikelnummer: 744060  

Barkmylla är en gödslad specialprodukt blandad av bark och torv som är en utmärkt jordförbättrare både till tunga leriga jordar och till tor …
Läs mer

Artikelnummer: 744015  

P-jord är används med fördel till omskolning och vidareodling av småplantor eller till vanliga krukväxter. P-jord kan även användas vid plan …
Läs mer

Artikelnummer: 744046  

Dressjord ger en tät, fin och grön gräsmatta som inte låter mossa och ogräs att ta över. Den bästa tiden att dressa gräsmattan är på våren, …
Läs mer

Artikelnummer: 744049  

Rosjorden är rik på lera och innehåller extra kalium och tångmjöl. Det främjar bildning av blomknoppar som ger en rik blomning.
Läs mer

Artikelnummer: 744016  

S-jord ger fröer och sticklingar av alla slags växter en god start i livet. S-jord är en milt gödslad, lucker och finsiktad jord för sådd oc …
Läs mer

Artikelnummer: 741146  

En finsiktad ljusare torv med tillförd lera och tvättad sand för en förbättrad rotspridning och god dräneringseffekt. Rekommenderas till Tul …
Läs mer

Artikelnummer: 741005  

Multipackjorden är en finsiktad jord med extra tillförd grävtorv och stenmöjl (sand). Bra närings och vattenhållande effekt samtidigt som sa …
Läs mer

Artikelnummer: 744000  

En näringsrik rabattdress med en porös struktur. Rekommenderas till mulching, vård av blomsterrabatter och vid plantering av perenner, buska …
Läs mer

Artikelnummer: 741727  

Ett porösare substrat med något grövre struktur, stabil over en längre period och medför en bra dräneringsförmåga. Strukturen underlättar rö …
Läs mer

Artikelnummer: 741717  

En ljusare torv med något grövre struktur och extra tillförd grävtorv. Innehåller även tvättad sand för en förbättrad rotspridning och god d …
Läs mer

Artikelnummer: 741309  

Ett porösare substrat med något grövre struktur, stabil över en längre period. Strukturen underlättar rötternas utbredning och ger en god dr …
Läs mer

Artikelnummer: 741211  

Containerjord Special är en riktigt bra kvalitetsprodukt. Grovt siktad med tillförd lera, grävtorv och en mindre mängd Leca. Bra vatten- och …
Läs mer

Artikelnummer: 740014  

En osiktad, mörkare torv med hög andel lera och grävtorv. Det högre lerinnehållet gör jorden mer tolerant mot såväl höga som låga näringsvär …
Läs mer

Artikelnummer: 741085  

Sallatsmull baserad på mörk grävtorv för en god vattenhållande förmåga och hög näringsbuffert. Innehåller vätmedel för en jämn och enklare v …
Läs mer

Artikelnummer: 741241  

Ett porösare substrat med något grövre struktur. Strukturstabil över en längre period med en bra dräneringsförmåga som underlättar rötternas …
Läs mer

Artikelnummer: 741307  

Ett porösare substrat med något grövre struktur, stabil over en längre period. God dräneringsförmåga som underlättar rötternas utbredning. I …
Läs mer

Artikelnummer: 741715  

Strukturstabil torv, framtagen för containerodling av buskar och mindre träd. Förstärkt med grävtorv för en bra näringsbuffert och vattenka …
Läs mer

Artikelnummer: 741732  

En finsiktad, ogödslad och okalkad harvtorv med lågt pH. Till jordförbättring av lätta och tunga jordar eller odlingsbäddar, Kan även använd …
Läs mer

Artikelnummer: 744014  

Solmull Naturtorv är en ren ljus torvmull utan tillsatser med ett lågt pH-värde kring 4,5.  Användbar både till att sänka pH-värde i jord, s …
Läs mer