SW Horto - Vi kan gräsfrö!

SW Horto erbjuder ett toppsortiment av gräsfrö från olika relevanta gräsfröförädlare runt om i världen. Vi har många års erfarenhet med att göra olika recept på gräsfröblandningar. SW Horto tar sig an allt från det lilla trädgårdsprojektet till stora golfbaneprojekt och fotboll/sportplaner.

Utvecklingsarbete ligger oss varmt om hjärtat och våra gräsfrösorter kontrolleras noga. En gräsfrösort som ligger bra till på utländska försökslistor är ingen garant för att de konkurrerar bra på just din gräsmatta. Nya sorter som dyker upp på sortlistor betyder inte per automatik att de är bättre än lite äldre sorter. Uppföljningsarbete på sortnivå över tid är ett viktigt arbete med att få fram de rätta egenskaperna för vårt klimat.

Gräsfröcertifiering är hårt reglerat i hela världen och det svenska regelverket är bland de hårdast reglerade. SW Horto sätter betydligt högre krav på gräsfröet än vad det EU och det Svenska regelverket kräver. Detta för att du som kund ska känna en trygghet i vårt varumärke Horto Gräsfrö som levererar toppkvalitet av både sortmaterial och teknisk kvalitet.

Vårt breda sortiment av gräsfröblandningar täcker allt till golfbanor, sportytor, park/villa, kyrkogårdar. Intresset för att utveckla naturområden har ökat och vi har de senaste åren utvecklat sortimentet med gräsfrösorter och vildängsblandningar så du kan finna lösningar till olika förutsättningar. Våra standardblandningar uppdateras ständigt med beprövat modernt sortmaterial.

Vi har ett urval av blandningar som är framtagna till proffsen även i mindre förpackningar som täcker de behov som finns på villagräsmattor från slitstarka blandningar till paradgräsmatta. SW Horto lägger stor vikt vid att få fram riktigt bra och fina gräsfröblandningar som är anpassade för det nordiska klimatet. Med högt ställda kriterier, te x att arterna och sorterna ska ge en tät, frisk och vital gräsmatta som tål låga klipphöjder för att möta kraven från bl a golfbanor, elitfotbollsplaner, entusiaster och vanliga villaägare som har extra höga förväntningar på sin gräsmatta.

Har du något gräsprojekt på gång, tveka inte att höra av dig till oss. Vi har kompetensen och erfarenheten att kunna hjälpa dig.

Rekommenderade produkter

Krypven Luminary 11,34 kg/fpn
Gräsfrö SuperSport FPR 15 kg/st
Gräsfrö Master 15 kg/st
Krypven Match Play 11,34 kg/fpn
Gräsfrö Solbacke 10 kg/st
Rödven Cleek 10 kg/fpn