ASPEN

  • Alkylatbensin till småmaskiner, 2-takt och 4-takt.
  • Halten av aromater och bensen (cancerogena kolväten) är mindre än 1/100-del av "mackbensin".
  • Mycket lågt innehåll av svavel och askfri.
  • Biologiskt nedbrytbar; 80% av oljan bryts ner på 28 dagar.
  • Fri från lösningsmedel.
Visa: