Diesel / Eldningsolja

Diesel B% (MK1+max 5% RME) är ett svavelfritt motorbränsle för snabbgående dieselmotorer i personbilar, tunga fordon samt arbetsmaskiner. Bränslet uppfyller kraven enligt EN590, Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-15 54 35.
Bränslet innehåller max 5% förnyelsebar RME. (Raps Metyl Ester) Bränslet innehåller även förnyelsebar HVO komponent.

Diesel B0 (MK1) är ett svavelfritt motorbränsle for snabbgående dieselmotorer i personbilar, tunga fordon samt arbetsmaskiner.
Bränslet uppfyller kraven enligt EN590, Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-15 54 35. Bränslet kan innehålla förnyelsebar HVO komponent.

Eldningsolja finns i två kvaliteter, sommar respektive vinter. Skillnaden mellan kvaliteterna är dess köldegenskaper, där sommar är anpassad för lagring över 10 grader C. Tänk på att brännarens inställning, när det gäller luft och oljetryck, behöver anpassas till den kvalitet som levereras (Eo1 S eller Eo1 V).

Kontakta oss för beställning 020 - 71 71 71