Krukväxtbordsfolie

Krukväxtbordsfolie lägges ovanpå väl uppvattnade underbevattningsmattor. Sparar vatten och minskar avdunstningen, vilket ökar temperaturen i krukorna och omkring plantorna. Den svarta undersidan minskar algtillväxten i underbevattningsmattorna, vilket medför ökad livslängd och underlättar rengöringen mellan olika kulturer.
Visa: