Organiskt

Visa:
Artikelnummer: 600016  

Biofer 6-3-12 är lämplig för gödning till potatis och grönsaker på lättare sandjordar. Innehåller 6,9% Svavel vilket gör ett bra komplement …
Läs mer

Artikelnummer: L33080  

Biofer 6-3-12 är lämplig för gödning till potatis och grönsaker på lättare sandjordar. Innehåller 6,9% Svavel vilket gör ett bra komplement …
Läs mer

Artikelnummer: 600012  

Biofer 9-3-4 är lämplig att använda på jordar med extra behov av kalium. Kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner.
Läs mer

Artikelnummer: L33082  

Biofer 9-3-4 är lämplig att använda på jordar med extra behov av kalium. Kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner.
Läs mer

Artikelnummer: 600011  

Benmjöl med 7-9-0 är lämpad för jordar med låg halt fosfor eller kulturer med högt behov av fosfor så som fruktträd, bärbuskar, perenner, bl …
Läs mer

Artikelnummer: 600014  

15% Kväve (Hemoglobin) i pulverform för ekologisk odling med låg fosforhalt. Lämplig vid höga fosforklasser i marken.
Läs mer

Artikelnummer: 807440  

100% vegetabilisk gödning för grönsaker, frukt, bär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807445  

100% vegetabilisk gödning för grönsaker, frukt, bär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807890  

100% vegetabilisk gödning för grönsaker, frukt, bär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807442  

Helorganisk gödning för grönsaker, frukt, bär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807446  

Flytande, helorganisk gödning för grönsaker, frukt, bär, plantskoleväxter och prydnadsväxter. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 600020  

100% hönsgödsel. Innehåller 4% kväve, 1,2% fosfor och 4,3 kalium. Perfekt som en jordförbättrare, näring för rabatter, planteringsområden, f …
Läs mer

Artikelnummer: L33072  

100% hönsgödsel. Innehåller 4% kväve, 1,2% fosfor och 4,3 kalium. Perfekt som en jordförbättrare, näring för rabatter, planteringsområden, f …
Läs mer

Artikelnummer: 807700  

Flytande biologisk mikronäring med hög Fe2+-koncentration. Lämplig till kulturer med högt järnbehov så som till citrus, frukt, rosor, potati …
Läs mer

Artikelnummer: 807710  

Flytande biologisk mikronäring med hög Fe2+-koncentration. Lämplig till kulturer med högt järnbehov så som till citrus, frukt, rosor, potati …
Läs mer

Artikelnummer: 807428  

100% organisk gödsel till grönsaker, frukt och bär. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807427  

Granulerat, 100% vegetabiliskt gödsel till frukt, bär och grönsaker. Godkänd för ekologisk odling.
Läs mer

Artikelnummer: 807465  

100% växtbaserad gödning anpassad för applicering i park, trädgård och grönområden. Balanserad NPK-formula kombinerad med mikroorganismerna …
Läs mer

Artikelnummer: 807435  

Delorganisk, direkt- och långtidsverkande gödning för plantering och park/ grönområde. Förbättrar markens struktur och stimulerar den biolog …
Läs mer

Artikelnummer: 807437  

Delorganiskt, direkt- och långtidsverkande gödning för tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. 20% organiskt material som …
Läs mer

Artikelnummer: 807434  

Delorganiskt, direkt- och långtidsverkande gödning för tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. 20% organiskt material som …
Läs mer

Artikelnummer: 807436  

Delorganiskt, direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. 25% organiskt …
Läs mer

Artikelnummer: 807431  

Delorganiskt, direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. 25% organiskt …
Läs mer