Kristallin

Visa:
Artikelnummer: 807822  

Högkvalitativt gödningsmedel med 21% Kväve och 24% Svavel. För användning under intensiv tillväxt vid behöv av kväve. Utvecklad både för app …
Läs mer

Artikelnummer: 807847  

Innehåller 9,6% Magnesium och 13% Svavel. Snabbverkande via bladgödsling och oberoende av jordens pH. Godkänd för användning i ekologisk od …
Läs mer

Artikelnummer: 807849  

EPSO Microtop är utvecklat för användning på känsliga grödor med extra behov av mikronäringsämne. Innehåller 9% Magnesium, 12,4% Svavel, 0,9 …
Läs mer

Artikelnummer: 600200  

Kristallint kaliumnitrat för näringsbevattning - NK 14-38. Kan användas i all typ av bevattning så som droppbevattning, konstgödselbevattnin …
Läs mer

Artikelnummer: 807080  

Kristallint magnesiumnitrat för näringsbevattning - N 11%, Mg 9%. Kan användas i all typ av bevattning så som droppbevattning, konstgödselb …
Läs mer

Artikelnummer: 807100  

Vattenlösligt kväve- och fosforgödselmedel.
Läs mer

Artikelnummer: 600204  

Vattenlösligt kristallint magnesiumsulfat (MgSO4)
Läs mer

Artikelnummer: 807090  

Vattenlösligt fosfor- och kaliumgödselmedel.
Läs mer

Artikelnummer: 807101  

Kristallint klorinnehållande fast gödselmedel med 50,6% kalium och 45% klorid. Lämpligt för bevattning av tomater i kombination med YaraTera …
Läs mer

Artikelnummer: 807560  

Vattenlöslig kristallin gödning för användning på green, greenområde, tee, fairway och fotbollsplaner. Fullgödsel med chelaterade mikronärin …
Läs mer

Artikelnummer: 807042  

Kristallin, fullgödselmedel för näringsbevattning - NPK 7,5-5-30+mikro. Gynnar den generativa fasen, ger en rik blomning och hög fruktsättn …
Läs mer

Artikelnummer: 807043  

Kristallin, fullgödselmedel för näringsbevattning - NPK 9-5-25+mikro. Gynnar den generativa fasen, ger en rik blomning och hög fruktsättnin …
Läs mer

Artikelnummer: 807046  

Kristallin, fullgödsel för näringsbevattning - NPK 8-4.8-37.4+mikro med fosfat i form av SUPER FK. För kulturer med högt kaliumbehov. Lämpl …
Läs mer

Artikelnummer: 807041  

Kristallin, fullgödselmedel för näringsbevattning - NPK 12-5-30+mikro. Gynnar den generativa fasen, ger en rik blomning och hög fruktsättni …
Läs mer

Artikelnummer: 807044  

Kristallin, fullgödselmedel för näringsbevattning - NPK 14-4-21+mikro. Gynnar den generativa och vegetativa fasen. Lämplig till kulturer me …
Läs mer

Artikelnummer: 807045  

Kristallin, fullgödsel för näringsbevattning - NPK 19-2,6-16,6+mikro. Gynnsam fördelning mellan nitrat och ammoniumkväve. Lämplig till kult …
Läs mer

Artikelnummer: 807055  

Vattenlösligt kalium- och svavelgödselmedel.
Läs mer

Artikelnummer: 4061  

Vattenlösligt kalciumnitrat med nitratkväve och hög halt lättlösligt kalcium. Kan tillföras med bevattningsvattnet eller som bladgödsling i …
Läs mer

Artikelnummer: 4062  

Vattenlösligt kalciumnitrat med nitratkväve och hög halt lättlösligt kalcium. Kan tillföras med bevattningsvattnet eller som bladgödsling i …
Läs mer

Artikelnummer: 807375  

Stärker gräsplantan mot angrepp och stress. Ger snabbt djupare grönt gräs. Stimulerar rotutveckling.
Läs mer

Artikelnummer: 807271  

Mikronäringsämnen kelaterade som EDTA. Järn är kelaterat som Fe-DTPA. Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer

Artikelnummer: 807270  

Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer

Artikelnummer: 807272  

DTPA-kelaterat järn (Fe). Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer

Artikelnummer: 807273  

EDTA-kelaterad mangan (Mn). Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer

Artikelnummer: 807274  

EDTA-kelaterat zink (Zn), Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer

Artikelnummer: 807275  

EDDHA-kelaterat järn (Fe). Ger en kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning.
Läs mer