Fast

Visa:
Artikelnummer: 807462  

Fingranulerad, homogen gödning för grönområden. Balanserad koncentration av nitrat och ammonium för en direkt- och långtidsverkande effekt. …
Läs mer

Artikelnummer: 807464  

Fingranulerad, homogen gödning för grönområden. Balanserad koncentration av nitrat och ammonium för en direkt- och långtidsverkande effekt. …
Läs mer

Artikelnummer: 807523  

Direkt- och långtidsverkande gödning för green, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller ISODUR® som ger en s …
Läs mer

Artikelnummer: 807526  

Direkt- och långtidsverkande gödning för green, greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller ISODUR® …
Läs mer

Artikelnummer: 807561  

Direkt- och långtidsverkande, extra fingranulerad gödning för green, tee, fairway, fotbollsplaner och park/grönområde. Innehåller de två kvä …
Läs mer

Artikelnummer: 807480  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotboll och park/grönområde. Kan appliceras under hela säsong …
Läs mer

Artikelnummer: 807481  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotboll och park/grönområde. Kan appliceras under hela säsong …
Läs mer

Artikelnummer: 807483  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. Läggs med fördel vid tillväx …
Läs mer

Artikelnummer: 807484  

Direkt- och långtidsverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportyta, fotbollsplan och park/grönområde. Läggs med fördel vid tillväx …
Läs mer

Artikelnummer: L26019  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Homogen granulan med hög koncentration …
Läs mer

Artikelnummer: L26547  

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig till vall, stråsäd och oljeväxter då behovet av ka …
Läs mer

Artikelnummer: L26550  

Balanserat gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden. F …
Läs mer

Artikelnummer: L26578  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Komplett och balanserat näringsinnehåll …
Läs mer

Artikelnummer: L26542  

Direktverkande gödning för greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Komplett och balanserat näringsinnehåll …
Läs mer

Artikelnummer: L26008  

Direktverkande gödning för gödsling av greenområde, tee, fairway, sportytor, fotbollsplaner och park/grönområde. Ett homogent gödsel med bra …
Läs mer

Artikelnummer: 807833  

Mangansulfat mot manganbrist. För professionell växthusodling Form: Pulver, vattenlösligt
Läs mer

Artikelnummer: 807806  

100 % kelaterat med EDDHA chelatering. Stabilt mellan pH 3-10. För professionell växthusodling.
Läs mer

Artikelnummer: 807860  

Svavelpulver mot svavelbrist. För professionell växthusodling Form: Pulver, vattenlösning
Läs mer

Artikelnummer: 807835  

För professionell växthusodling. Form: Kristallin
Läs mer

Artikelnummer: L26009  

46% Kväve i form av urea. Form: Prillad
Läs mer

Artikelnummer: 807810  

För pH-justering uppåt av kalkfattigt vatten i näringslösningar. Ger även tillskott av kalium.
Läs mer

Artikelnummer: L26537  

Kaliumgödselmedel baserat på kaliumklorid för kaliumbehövande grödor. Form: Kornad, Innehåll: 49,8% K
Läs mer

Artikelnummer: L26377  

Kaliumgödselmedel baserat på kaliumklorid för kaliumbehövande grödor. Form: Kornad, Innehåll: 49,8% K
Läs mer

Artikelnummer: L26527  

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. pH-höja …
Läs mer

Artikelnummer: L26575  

Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. pH-höja …
Läs mer

Artikelnummer: L26585  

Kalium- och magnesiumgödselmedel baserat på kaliumsulfat och magnesiumsulfat. För grödor med behov av kalium- och magnesium som är klorkäns …
Läs mer