Tekniska Produkter

Visa:
Artikelnummer: 660051  

Vitt markörskum för användning tillsammans med skummarkörsutrustning.
Läs mer

Artikelnummer: 660022  

Mot avdunstning och uttorkning av växter vid plantering, sommartorka eller vinterskador. Förbättrar regnfasthet och vidhäftning vid användni …
Läs mer

Artikelnummer: 660050  

Motverkar skumbildning vid blandning i spruttank.
Läs mer

Artikelnummer: L33202  

Sprutmarkeringsfärg för minskad risk för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning.
Läs mer

Artikelnummer: L33416  

Avlägsnar missfärgning/beläggning av mögel, alger, lav, fett, sot och olja. För användning på trä, puts, betong, tegel, eternit, plast och t …
Läs mer

Artikelnummer: 610007  

Vattenlösligt koncentrat innehållande vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffert och skumdämpare för att förbä …
Läs mer

Artikelnummer: 660040  

Järn-III-fosfat i granulat. Effektiv mot alla typer av sniglar. Regnfast.
Läs mer

Artikelnummer: L28021  

Järn-III-fosfat i pelleterad form. Effektiv mot alla typer av sniglar. Regnfasthet upp till 6 veckor.
Läs mer

Artikelnummer: 660025  

För avskräckning av hjortdjur i odlingar av grönsaker, prydnadsväxter, frukt och bär. Repellerande substans av fårfetter. KRAV-godkänd.
Läs mer