Sparris

Asparagus officinalis
Vi förmedlar sparrisplantor av bästa kvalitet, A-kvalitet. Minimikvantitet är 100 pl. Beställ dina önskade sorter så fort som möjligt, då har du bäst chans att få dina önskade sorter.
Visa:
Artikelnummer: 284084  

En väldigt tidig sort av grön sparris. Trivs bäst på lättare jordar och tål att drivas. Ger en hög andel 1:a klass skott
Läs mer

Artikelnummer: 284070  

Släta, jämna skott med bra topp. Öppnar i toppen vid hög temperatur. Den är 10-14 dagar senare än Gijnlim. Senast i utveckling. Passar för p …
Läs mer

Artikelnummer: 284083  

Tidig sort av vit sparris med väldigt tät, sluten topp. Missfärgar väldigt sällan
Läs mer

Artikelnummer: 284080  

Tidigaste sort med släta men klenare skott och sluten topp. Bra avkastning. Bra till grönsparrisproduktion. Till produktion av vit sparris i …
Läs mer

Artikelnummer: 284060  

Högst avkastning, bäst kvalitet, tjockast skott men ej så sluten topp. Den är 5-7 dagar senare än Gijnlim. Planteras 4(-5) plantor/meter.
Läs mer

Artikelnummer: 284040  

En av de mest högavkastande sorterna, ger också ger uniforma och robusta stammar. Lämplig även för produktion av vit sparris.
Läs mer

Artikelnummer: 284085  

Grön sparris. Medeltidig sort med tät topp och hög skördepotential. Något känslig för bladsjukdomar efter skörd.
Läs mer

Artikelnummer: 284086  

En sen sort av grön sparris med väldigt enhetliga skott. Något öppen i toppen men väldigt frisk och med stor skördepotential.
Läs mer

Artikelnummer: 284082  

Används främst som vit sparris. Mycket tidig sort som ger bra skörd och som tål att drivas. Hög andel skott med diameter över 15 mm.
Läs mer

Artikelnummer: 284050  

Lite senare sort (än Gijnlim). Tjocka skott, med fin grön färg. Antocyanfri sort.
Läs mer