Brett sortiment av gödsel

SW Horto erbjuder ett förstklassigt sortiment av gödsel för grönytor och plantering inom sport, park och anläggning. I sortimentet hittar du traditionella fullgödsel, fingranulerad snabb- eller långtidsverkande fullgödsel, effektiva bladgödning, biostimulanter samt mikronäring både i fast och flyttande form.

Vi jobbar med marknadsledande tillverkare som tillhandlarhar säkra produkter med hög kvalité. Tillsamman med våra tekniska säljare som besitter spetskompetens inom produkterna, markkemi och har en praktisk erfarenhet kan vi ta fram ett gödslingsförslag optimerat utifrån budget och behov. 


Rekommenderade produkter

14-0-0+5,7%Fe + AminoAcids 9,5 l, 684 l/pa
Basfoliar SP, 25-4-14, 25 kg, 1050 kg/
Verdecal G, 22,68 kg, 1020,
Match Sport All Season, 12-2-8, 600 kg
Flornaid Twin Permanent, 16-3-12, 25 kg, 1000 kg/
Horto Liquid High N NS 27-4, 25 l, 600 l/pal