Blomsterblandningar

SW Horto erbjuder ett antal vackra blomsterblandningar med olika användningsområden. För att erhålla bästa resultat med sin blomsterblandning är ett noggrant förarbete av största vikt.

Blomsterblandningar kan användas på varierande underlag vilket därför ger ett skiftande utseende. Blomsterblandningarna som SW Horto erbjuder är en Vildängsblandning och ett antal olika annuella blandningar med skiftande tema.

Blomningsperioden är utsträckt i de olika blomsterblandningarna pga av dess sammansättning av tidig- mellan- och senblommande sorter.