Fiberduk

  • Idealiskt skydd vid lätt frost.
  • Påskyndar starten för etablerat gräs på våren.
  • Ökar groningshastigheten vid grässådd.
  • Släpper igenom luft och vatten.

Rullarnas längd är 100 m eller 250 m och de finns i varierande bredder. Alla fiberdukar är kantförstärkta, och mycket slitstarka. Har ni behov av andra mått på duken kontakta oss, i tabellen här visas standardsortiment. Vi är anslutna till Svepretur för återvinning av fiberduken.
Visa: