JordVäxt Analyser

Visa kategorier och filter

JordVäxt Analyser


Visa:
Artikelnummer: L33255  

Tidigare spurway-analys. Används för att styra tilläggsgödsling eller vid tillväxtproblem för en direkt åtgärd. Analyser tas under pågående …
Läs mer

Artikelnummer: L33257  

Ger en fullständig analys för grönytor på markstruktur och markvård samt ger ne långsiktigt skötselplanering. Visar växttillgängliga närings …
Läs mer

Artikelnummer: L33254  

Mäter tillgängliga näringsämnen i jorden och vilken grad de absorberas i gräsplantan. Fastställer både makro- och mikronäring. Analysen kan …
Läs mer

Artikelnummer: L33253  

Ger en fullständig jordanalys för grönytor med Lt, pH, innehåll av essentiella näringsämnena; såväl makro- som mikronäringsämnen. Analysresu …
Läs mer

Artikelnummer: L33250  

Använd som årlig näringsanalys, tas vid sen höst eller tidig vår. Ger pH, P-AL, K-AL, Mg-AL, Ca-AL med grafikbaserad resultatpresentation me …
Läs mer

Artikelnummer: L33245  

Analyser på torrsubstans. Ger; N, P, K, Ca, Mg, S, NO3-N, Na i g/kg TS. Cl, Fe, Zn, Mg, Cu, B, Mo i mg/kg TS, Ko Se i ...g/kg TS. Analysresu …
Läs mer

Artikelnummer: L33247  

Fullständigt analyspaket avseende uppbyggnad av gräsmattor, rabatter och planteringar. Ge: kornstorleksfördelning, jordart, mullhalt, lednin …
Läs mer